Coraz więcej dowodów medycznych potwierdza korzyści zdrowotne płynące z uprawiania sportu przez młodych ludzi. Sport to nawyk, który zaczyna się zaszczepiać już w wieku przedszkolnym. Ponadto udowodniono, że dzieci uprawiające sport mają lepszą koncentrację i są bardziej zrównoważone emocjonalnie.

Naukowcy są coraz bardziej przekonani o korzyściach płynących z uprawiania sportu już od dzieciństwa. Istnieje bezpośredni związek między utrzymaniem idealnej wagi a zapobieganiem otyłości i cukrzycy typu 2. Ponadto zwiększa się liczba białych krwinek we krwi, rzadziej rozwijają się choroby takie jak osteoporoza, rozwija się zwinność i refleks, a pzoa tym sport pomaga stać się bardziej świadomym własnego ciała.

Sport przynosi również korzyści psychologiczne i emocjonalne dla dziecka. Ogólnie rzecz biorąc, dzieci z odpowiednią ilością aktywności fizycznej mają większą zdolność do koncentracji, co zwiększa ich wyniki w szkole. Sport pomaga również w zwalczaniu ewentualnych kryzysów lękowych czy depresyjnych. Warto również podkreślić element socjalizacyjny sportu, gdyż dzieci uprawiające sport maja lepsze relacje towarzyskie i mniej zachowań agresywnych.

To, jaki sport powinno uprawiać każde dziecko, zależy od jego wieku i preferencji. Do ósmego roku życia najbardziej odpowiednie dla dzieci są gry psychomotoryczne, koordynacyjne i balansowe. Ćwiczenia powinny pomóc im w uzyskaniu poczucia rytmu i przestrzeni. Należy pamiętać, że zajęcia nie muszą przebiegać według sztywnego programu dla najmłodszych dzieci. Aby je zmotywować, o wiele skuteczniej jest szukać urozmaiconych gier lub znanych czynności, które lubią. Poznaj więcej metod zachęcenia dziecka do aktywności fizycznej tutaj.

Później, między 8 a 14 rokiem życia, mogą zacząć rozwijać bardziej konkretne cechy fizyczne, w tym specyficzną technikę każdego sportu. Wreszcie po ukończeniu 14 roku życia można rozpocząć szkolenie specjalistyczne, co zwiększa obciążenie pracą. Biegi długodystansowe nie są zalecane do czasu osiągnięcia dojrzałości.

Eksperci radzą, że ilość ćwiczeń powinna wynosić około sześćdziesięciu minut dziennie. Wskazane jest, aby dziecko przynajmniej raz w roku zostało poddane badaniom kontrolnym w celu upewnienia się, że jest w dobrej kondycji fizycznej.
Ważne jest, aby pamiętać o tych środkach ostrożności:

  • Ćwiczenia należy rozpocząć umiarkowanie i stopniowo zwiększać ich intensywność.
  • Należy dbać o nawodnienie przed, w trakcie i po wysiłku.
  • Należy wykluczyć sporty, które wymagają dużej siły fizycznej.
  • Wszelkie problemy lub trudności fizyczne powinny być omówione z lekarzem.
  • Sport jest jednak przeciwwskazany u dzieci cierpiących na zahamowanie wzrostu, niewydolność nerek lub wątroby, niekontrolowane choroby metaboliczne czy nadciśnienie.